DANH MỤC

Liên Hệ

Công ty TNHH TM và DV Thủy Lực Khí Nén Minh Triệu
Địa chỉ: 560 Cầu Dậu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 024-668-32250 – Fax: 024-668-32250  Hotline: 0946-025-699
Email: thuyluckhinen2010@gmail.com

Xưởng Sản Xuất
Địa chỉ: 78 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024-668-32250 – Fax: 024-668-32250 Hotline: 0946-025-699
Email: thuyluckhinen2010@gmail.com